ОУ "Пенчо Славейков"
Обединено училище в село Марково, Община Каспичан

За училището

Основно Училище Пенчо Славейков село Марково извършва обучение на ученици от цялата община Каспичан. Образователният процес включва деца от 1-ви до 8-ми клас, разпределени в отделни паралелки и обучаващи се в една смяна. 

Дейността на училището е насочена към предоставяне на необходимите условия за провеждане на такъв образователен процес, който да осигури на децата добра подготовка за успешно продължаване на своето образование вече на гимназиално ниво. 

С добре обзаведени класни стаи и отоплено през студените месеци, училището предоставя възможност за добра подготовка не само по изучаваните Български език и литература и Математика, но и по други общообразователни предмети. 

На разположение е и спортна база за провеждане на часовете на физическо възпитание и спорт. 

Учебното заведение участва в проект Социално сближаване чрез обучение по предприемачество и умения за работа за млади хора в риск. Организират се и други инициативи, които имат основната цел подобряване образователната среда и повишаване квалификацията на учителите.

 

 

Седмично разписание
Седмично разписание - ОУ Пенчо Славейков - Марково
График на учебното време
График на учебното време - ОУ Пенчо Славейков - Марково