ОУ "Пенчо Славейков"

Обединено училище в село Марково, Община Каспичан

Обединено  Училище Пенчо Славейков село Марково извършва обучение на ученици от с. Марково и с. Косово. 

Образователният процес включва деца от 1-ви до 10-ти клас, разпределени в отделни паралелки и обучаващи се в една смяна. В училището има сформирана и Подготвителна група. 

Дейността на училището е насочена към предоставяне на необходимите условия за провеждане на такъв образователен процес, който да осигури на децата добра подготовка за успешно продължаване на своето образование вече на гимназиално ниво. 

Учебната програма е структурирана така, че всички деца се обучават в една смяна. 

Всяка една паралелка има свой класен ръководител. Занятията се провеждат в сградата на учебното заведение.

С добре обзаведени класни стаи и отоплено през студените месеци, училището предоставя възможност за добра подготовка не само по изучаваните Български език и литература и Математика, но и по други общообразователни предмети. 

На разположение е и спортна база за провеждане на часовете на физическо възпитание и спорт. 

Учебното заведение участва в проект Социално сближаване чрез обучение по предприемачество и умения за работа за млади хора в риск.

Организират се и други инициативи, които имат основната цел подобряване образователната среда и повишаване квалификацията на учителите.

Седмично разписание
Седмично разписание - ОУ Пенчо Славейков - Марково
График на учебното време
График на учебното време - ОУ Пенчо Славейков - Марково