ОУ "Пенчо Славейков"
Обединено училище в село Марково, Община Каспичан

2021 / 2022 учебна година

Правилник за дейността на училището 2021 -2022 година

Годишен план 2021 -2022 година

БУВОТ 2021 - 2022

Стратегия  2020 -2024

Етичен кодекс

Мерки за повишаване на качеството на образованието

 Програма приобщаващо образование

Програма за предоставяне на равни възможности  на деца и ученици от уязвими групи  2021 -2022

Мерки и правила Covid 19

Програма за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз

Правилник за вътрешния трудов ред

Вътрешни правила за определяне на работната заплата

План за противодействие на тероризма

Програмна система ГЗПО

Училищни учебни планове

Форми на обучение през учебната 2021 -2022

График за провеждане на консултации по предмети  през първи срок на учебната 2021/ 2022 година

План зима

Преминаване в ОРЕС

Вътрешни правила за определяне на работната заплата

Прикачени документи

Преминаване в ОРЕС
Форми на обучение през учебната 2021 - 2022 година
План зима
График консултации по предмети
УУП 10 клас
УУП 9 клас
УУП 8 клас
УУП 7 клас
УУП 6 клас
УУП 5 клас
УУП 4 клас
УУП 3 клас
УУП 2 клас
УУП 1 клас
УУП ГЗПО
Програмна система група за задължително предучилищно образование
План противодействие на тероризма
Правилник за вътрешния трудов ред
Програма за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз
Мерки и правила COVID 19
Програма за предоставяне на равни възможности на деца и ученици от уязвими групи 2021 -2022
Програма приобщаващо образование
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2021 - 2022
Етичен кодекс
Стратегия 2020 -2024
БУВОТ 2021 -2022
Годишен план 2021 - 2022
Правилник за дейността на училището 2021 -2022
Grafik Podkrepa za uspeh.pdf
Седмично разписание втори срок
График за провеждане на консултации
Форми на обучение
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Етичен кодекс
Учебни планове
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Правилник за дейността на училището
Годишен план
Дневен режим
седмично разписание първи срок