ОУ "Пенчо Славейков"
Обединено училище в село Марково, Община Каспичан

Документи - архив

Прикачени документи

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Отчет стратегия 2021 -2022 година
ВПОРЗ 2022 -2023 година
План тероризъм
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2022 - 2023 година
Пропускателен режим 2022 - 2023 година
Етичен кодекс
Годишен план 2022 -2023 година
Правилник за дейността на училището 2022 - 2023 година
УУП 10 клас 2022 - 2023 година
УУП 9 клас 2022 -2023 година
УУП 8 клас 2022 - 2023 година
УУП 7 клас 2022 - 2023 година
УУП 2022 -2023 година
УУП 5 клас 2022 -2023 година
УУП 4клас 2022 -2023 година
УУП 3 клас 2022 -2023 година
УУП 2 клас 2022 -2023 година
УУП 1 клас 2022 -2023 година
УУП - ПГ 2022 / 2023 година
Вътрешни правила СФУК
Вътрешни правила за определяне на работната заплата
Правила за работа и обучение в ОРЕС
График консултации втори срок
Седмично разписание ГЦО втори срок
Седмично разписание 1 - 10 клас втори срок
Етичен кодекс
УУП 10 клас
УУП 9 клас
УУП 8 клас
УУП 7 клас
УУП 6 клас
УУП 5 клас
УУП 4 клас
УУП 3 клас
УУП 2 клас
УУП 1 клас
УУП 1 клас
Програмна система ГЗПО.pdf
УУП ГЗПО
Програма за превенция на ранното напускане на ученици от училище
МПКачеството на обр..pdf
ГОДИШЕН ПЛАН 2021-2022.pdf
Правилник за дейността на училището
Преминаване в ОРЕС
Форми на обучение през учебната 2021 - 2022 година
План зима
График консултации по предмети
УУП ГЗПО
Програмна система група за задължително предучилищно образование
План противодействие на тероризма
Правилник за вътрешния трудов ред
Програма за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз
Мерки и правила COVID 19
Програма за предоставяне на равни възможности на деца и ученици от уязвими групи 2021 -2022
Програма приобщаващо образование
Стратегия 2020 -2024
БУВОТ 2021 -2022