ОУ Пенчо Славейков

Основно училище в село Марково, Община Каспичан

   

 

   Основно Училище Пенчо Славейков село Марково извършва обучение на ученици от с. Марково и с. Косово.

 

Образователният процес включва деца от 1-ви до 8-ми клас, разпределени в отделни паралелки и обучаващи се в една смяна. В училището има сформирана и Подготвителна група.

 

   Дейността на училището е насочена към предоставяне на необходимите условия за провеждане на такъв образователен процес, който да осигури на децата добра подготовка за успешно продължаване на своето образование вече на гимназиално ниво.

 

Учебната програма е структурирана така, че всички деца се обучават в една смяна.

 

Всяка една паралелка има свой класен ръководител. Занятията се провеждат в сградата на учебното заведение.